ismar-3

Šta je suština saveza slobodnih zidara?

U osnovi slobodnog zidarstva nalaze se ideja-vodilja, bratska zajednica i simbolički doživljaj. Slobodni zidari tako se zalažu za ljudskost, bratstvo, toleranciju, mir i socijalnu pravdu. To je i glavni razlog zašto slobodno zidarstvo nikada ne može zastarjeti. Kao mjesto okupljanja ljudi povezanih u „bratski lanac“, loža predstavlja radionicu u kojoj se ideja-vodilja stalno oživljava i nanovo kontekstualizira, kako bi stalno bila prilagođena vremenu i datim okolnostima. Radom u loži jača se i bratski lanac, i to prvenstveno u okviru ritualnog rada koji je nezamisliv bez njegove simbolične dimenzije i koji se može samo doživjeti, ali ne i prenijeti. Upravo to i jeste ono što bi se moglo nazvati slobodnozidarskom tajnom.

Svaki slobodni zidar tako u radu u loži može pronaći ono što najviše odgovara njegovim vlastitim sklonostima. Jedne privlači živa duhovna dimenzija slobodnozidarskog rada, drugi suštinu lože vide u ljudskom zajedništvu koje u njoj vlada, dok treći suštinu slobodnog zidarstva vide u njegovoj simbolici. Međutim, istinsko slobodno zidarstvo ostvaruje se samo u međusobnom prožimanju svih njegovih elemenata.

grand master

Ko su slobodni zidari?

Slobodni zidari su „slobodni ljudi na dobrom glasu“ koji se redovno okupljaju u svojoj loži kako bi radili na „neobrađenom kamenu“. Slobodni zidari nisu tajno društvo, već društvo s tajnama.

U središtu slobodnozidarskog rada nalazi se čovjek i njegovo oplemenjivanje, duhovno produbljivanje i moralni razvoj.
U modernim vremenima u kojima sve ima tendenciju da se razdvaja i udaljava jedno od drugog, slobodno zidarstvo nastoji spajati ljude, prevazilazeći pritom sve vanjske granice koje se čovjeku nameću, bile one političke, rasne, vjerske ili bilo kakve druge. Ljubav prema čovjeku, tolerancija, humanost i dobrotvorni rad neki su od najvažnijih stubova slobodnog zidarstva. Zato su svi slobodni zidari karike jednog velikog bratskog lanca. Upravo zato je loža za svakog slobodnog zidara neka vrsta obrazovne zajednice u kojoj on neprestano uči kako da što bolje „gradi hram sveopće ljubavi prema čovjeku“.

Šta je loža?

Osnova slobodozidarskog djelovanja je loža. Loža je mjesto susreta, razmjene, duhovnog rada, odnosno rada na samom sebi. Loža je, također, i mjesto gdje slobodni zidar ostavlja vanjski, profani svijet iza sebe i ulazi u simbolički svijet slobodnog zidarstva. Preduvjet toga jeste iskrenost, stalna podrška i otvoreno ophođenje među braćom. Uspješan rad u loži zahtijeva pristupanje bratu u svim životnim situacijama, razumijevanje njegovih karakternih osobina i pomoć u nevolji. Pritom slobodnozidarska tolerancija nipošto ne znači jedno nezainteresirano ophođenje prema drugom i drukčijem, nego stalno nastojanje da se to drugo shvati u svojoj posebnosti i da se poštuje. Bilo kakvi egoistični načini postupanja, na koje se pritom može naići, nastoje se prevazići razgovorom, uputama i uzornim ponašanjem. To je, zapravo, predmet neprestanog slobodnozidarskog rada.

Slobodni zidari ne znaju kako bi jedan savršen svijet trebao da izgleda jer svjesno odustaju od toga da formuliraju bilo kakve društveno-političke utopije.
Međutim, ljudskost i tolerancija kao ideje-vodilje nude im mogućnost da osvijeste opasnosti koje nas okružuju i da djeluju odgovorno.

Šta je duhovni rad?

Slobodno zidarstvo nema nikakav program prema kojem djeluje. Slobodno zidarstvo također ne uzima učešća u bilo kakvim stranačkopolitičkim raspravama. Slobodni zidar se u loži stalnim radom na sebi i zajedničkim razmatranjem raznih fenomena priprema i osposobljava za odgovorno lično djelovanje u društvu. Svoj prosvjetiteljski rad slobodni zidari ispoljavaju prvenstveno tako što prevazilaze predrasude i nepravde, što neprestano razvijaju osjećaj za aktuelne probleme u društvu i što su u stalnoj potrazi za istinom. Kao takve, lože u svom radu nude orijentaciju, ali i neprekidno propitivanje kriterija. Propitivanje stvarnosti u kontekstu ljudskosti, bratstva, tolerancije, mira i socijalne pravde nudi i mjerila za sagledavanje date stvarnosti.

Šta je slobodnozidarski svjetonazor?

Slobodno zidarstvo nije religija niti vjerska zajednica. Slobodno zidarstvo okuplja ljude potpuno različitih vjerskih uvjerenja i pripadnike svih vjerskih skupina, i to na osnovu onih zajedničkih vrijednosti koje dijele svi. Zato simbolički jezik zauzima ključnu ulogu u radu slobodnih zidara. Slobodno zidarsvo ne poznaje nikakve dogme i dopušta svakom pojedincu da zastupa svoja individualna uvjerenja, ukoliko ona ne ugrožavaju bilo koga drugog.

Slobodno zidarstvo također nije zamjena za pripadnost bilo kojoj konfesiji, niti joj je konkurencija, nego pronalazi zajednički jezik za pripadnike svih vjerskih skupina.